سفارش تبلیغ
صبا

ز ژ س ش - هشت بهشت
سفارش تبلیغ
صبا
امروز: چهارشنبه 97 دی 26

A young couple moved to a new neighborhood.

زن و مرد جوانی به محله‌ی جدیدی اسباب‌کشی کردند.

The next day, having breakfast, the young woman noticed the woman living next door is hanging her washed and soaking clothes in her yard. The young woman said: "the clothes are not cleaned enough; it"s like she doesn’t know how to wash! She is probably got to use more effective washing powder."

روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد که همسایه‌اش در حال آویزان کردن رخت‌های شسته است و گفت: «لباسها چندان تمیز نیست. انگار نمی‌داند چطور لباس بشوید! احتمالا باید پودر لباسشویی بهتری بخرد.»

Her husband looked but didn"t say anything . . .

همسرش نگاه کرد اما چیزی نگفت . . .

For about a month, every time the woman was out hanging her clothes, the young woman said the same thing.

هربار که زن همسایه لباسهای شسته اش را برای خشک کردن آویزان می‌کرد، زن جوان همان حرف را تکرار می کرد . . .

One day she saw the clothes were hanging clean and shiny on a rope outside. Surprised she said to her husband: "She"s finally learnt how to wash clothes! I wonder who"s managed to teach her that!"

تا اینکه حدود یک ماه بعد ، روزی از دیدن لباسهای تمیز روی بند رخت تعجب کرد و به همسرش گفت: «یاد گرفته چطور لباس بشوید! مانده‌ام چه کسی درست لباس شستن را یادش داده؟»

Her husband answered: I got up early this morning, mopped and cleaned our windows!!"

مرد پاسخ داد: «من امروز صبح بیدار شدم و پنجره‌هایمان را تمیز کردم»

And life is just like that too.

زندگی هم همینطور است.

What we see when we look at other people"s lives depends on the clarity of the window we"re looking through!

وقتی که رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم، آنچه می‌بینیم به درجه شفافیت پنجره‌ای که از آن نگاه می‌کنیم بستگی دارد.

Before giving any criticism, it"s better to look inside to see what our prospect is like at the moment and ask ourselves "Do I have the capability to instead of judge negatively about others, look forward to see their positive aspects?"

قبل از هرگونه انتقادی، بد نیست توجه کنیم به اینکه خود در آن لحظه چه ذهنیتی داریم. و از خودمان بپرسیم «آیا آمادگی آن را داریم که بجای قضاوت منفی درباره افراد در پی دیدن جنبه‌‌های مثبت آنها باشیم.» • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده توسط عارف مجتهدزاده در سه شنبه 88/7/7 و ساعت 12:10 عصر | نظرات دیگران()
  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  تغییر نگرش
  عارف و شاهزاده
  یک لیوان شیر
  آهنگر
  لیلی
  درس زندگی از یک پل
  ارزش یک انسان
  بالت چطور است؟
  گفتگوی چهار شمع
  جایی که خدا می خواهد باشم
  5 صفت مداد
  بدون دلیل
  خراش عشق
  می خوانمش چنان که اجابت کند دعا
  خدا هست
  [عناوین آرشیوشده]

  بالا

  بالا